hc8meifmdc,2010A6132836,MoshaverAmlakDB,tblService,text_Service,0xfdffef36000000004207000001000300
استفاده از یک مشاور املاک و یک وکیل ملکی هم برای خرید و هم برای خرید جدید می تواند کل فرآیند را روان تر کند. (در هر ایالتی وکیل لازم نیست، اما با این وجود، داشتن یک وکیل در کنار شما هوشمندانه است. هر زمان که زبان قرارداد پیچیده و مبالغ هنگفتی در خطر باشد، مشاوره حقوقی حرفه ای بسیار ارزشمند است.)

یک مشاور املاک قابل اعتماد پیدا کنیدپیدا کردن یک مشاور املاک خوب ممکن است کمی طول بکشد، اما در دراز مدت ارزش آن را دارد. برای اینکه حرفه ای مناسب خود را پیدا کنید، باید:

برای وام مسکن از قبل تأییدیه بگیرید تا نشان دهد که خریدار جدی هستید.
از دوستان و خانواده ارجاع دریافت کنید.
تحقیقات خود را در مورد عوامل بالقوه انجام دهید تا سابقه آنها را بررسی کنید.
حداقل با سه نماینده مصاحبه کنید.
از آنها درخواست مرجع کنید - و سپس این مراجع را بررسی کنید.
اطمینان حاصل کنید که قراردادی که تنظیم می کنید با نیازها و بودجه شما مطابقت دارد.