اجاره تجاری

اجاره تجاری

36 متر مغازه تجاری / اطلس مال / تخلیه

36 متر مربع
  ودیعه 5,000,000,000 /  اجاره 35,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

اجاره تجاری

130متر موقعیت اداری فرمانیه 2 پارکینگ

130 متر مربع
  ودیعه 500,000,000 /  اجاره 45,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر