اجارهاداری

01
اجاره اداری

90متر/35 تراس/ویو تهران/فلت/مجتمع نیاوران سنتر

90 متر مربع
ودیعه 1,500,000,000 /اجاره 17,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر