فروش اداری

22
اداری فروش

90متر موقعیت اداری بر دو طرفه نیاوران

90 متر مربع 170,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

11
اداری فروش

فروش سند اداری حیات سبز 140 متر گرین سنتر

140 متر مربع 30,000,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

22
اداری فروش

110متر آپارتمان سند اداری سبک مدرن نیاوران ویودار

110 متر مربع 26,000,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر

11
اداری فروش

77متر موقعیت اداری، خوش نقشه

77 متر مربع 12,150,000,000 تومان

اطلاعات بیشتر