hc8meifmdc,2010A6132836,MoshaverAmlakDB,tblService,text_Service,0xfdffcf36000000004407000001000100
قرارداد پیش فروش آپارتمان، برای فروش ساختمان هایی است که مراحل احداث آن هنوز تکمیل نشده است. با توجه به گستردگی و رونق پیش فروش آپارتمان ها در چند سال اخیر، طرفین قرارداد برآنند تا با تنظیم قراردادی جامع و کامل، ریسک این سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش دهند.

به دلیل پیچیدگی قرارداد های پیش فروش آپارتمان و متنوع بودن تخلفات در این گونه عقود، بروز اختلافات و پیدایش مشکلات میان خریدار و فروشنده، امری احتراز ناپذیر می باشد. در این گونه موارد طرفین تلاش می نمایند تا با استناد به قرارداد تنظیم شده، حقوق از دست رفته خود را احیا نمایند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که قرارداد پیش فروش آپارتمان چیست و شرایط آن چه می باشد؛ به نحوه تنظیم عقد قرارداد پیش فروش آپارتمان بپردازیم.  سپس در خصوص مدارک لازم برای تنظیم این عقد صحبت خواهیم کرد و در انتها، یک نمونه قرارداد پیش فروش آپارتمان برای دانلود به صورت فایل pdf ارائه خواهد شد. قرارداد پیش فروش آپارتمان چیست
در پاسخ به این پرسش که قرارداد پیش فروش آپارتمان چیست، باید بیان داشت که قرارداد پیش فروش آپارتمان، نوعی از قرادادهاست که در طی آن، مالک رسمی زمین که «پیش فروشنده» نامیده می شود، متعهد می شود که آپارتمانی را در زمین مذکور احداث یا تکمیل نماید و سپس آن آپارتمان یا ساختمان، به مالکیت طرف دیگر قرارداد که «پیش خریدار» نامیده می شود، درآید.

 

بنابراین، در هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش آپارتمان، ساختمان مذکور ممکن است اصلا ساخته نشده باشد یا اینکه احتمال دارد آپارتمان نیمه کاره باشد و نیاز به تکمیل داشته باشد. به همین دلیل، برخلاف سایر عقود بیع که مورد معامله به طور فیزیکی آماده و موجود است، در قرارداد پیش فروش آپارتمان، ساختمان هنوز آماده نشده است.

 

نکته قابل توجه در این نوع قرارداد ها این است که، در قرارداد پیش فروش آپارتمان، پیش خریدار ممکن است از ابتدا، یا در حین ساخت و احداث آپارتمان و یا پس از تکمیل، مالک ساختمان مذکور گردد. لذا برخلاف تصور عموم، پیش خریدار در تمام موارد، از همان ابتدا مالک آپارتمان محسوب نشده و ممکن است که بر حسب مواد مندرج در قرارداد، این مالکیت در ابتدا یا زمان ساخت و یا در انتها برای پیش خریدار حاصل گردد.